Inukshuk WelZijn

Psychosociale hulpverlening en ondersteuning door:
Integratieve psychotherapie
Counseling met verbeeldingskracht
Persoonlijke Begeleiding-op-maat

Inukshuk

Erkenningen, registraties en vergoedingen

  

Door aansluiting bij erkende beroepsverenigingen en inschrijving in erkende registers zijn onder voorwaarden deels vergoedingen door een groot aantal zorgverzekeraars mogelijk. U heeft dan wel een aanvullend pakket voor alternatieve of complementaire (psychosociale) zorg nodig. Door op onderstaande link te klikken, kunt u zien welke vergoeding uw zorgverzekeraar biedt. Check echter altijd bij uw zorgverzekeraar of de vergoeding voor u nog geldt. Inukshuk WelZijn en de LVPW aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van het overzicht!

lvpw.nl/partner/vergoeding-zorgverzekeraar/  

De LVPW is een beroepsvereniging die voor een gespecialiseerde (post)hbo kwaliteit staat voor psychosociale hulpverlening. Hier is Jackie Blokker-van Kleef met Inukshuk WelZijn geaccrediteerd registertherapeut.

SCAG: in het kader van de Wkkgz moet Inukshuk WelZijn ook aangesloten zijn bij een rijkserkende geschillencommissie voor de complementaire en alternatieve zorg. Via de LVPW is Inukshuk WelZijn aangesloten bij de rijkserkende geschillencommissie SCAG.

RBCZ: De LVPW meldt haar register counsellers aan bij de RBCZ. Dat betekent dat de behaalde diploma's en overheidserkende diploma's op minimaal hbo-bachelor niveau voor de basiskennis gecontroleerd zijn zijn alsmede op een aanvulling met een 3- of 4-jarige beroepsspecialisatie. Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ®).

HBO en HBO+ beroepenregisters: vermelding in het CPION abituriëntenregister en SNRO HBO register met erkende diploma's Integratieve Psychotherapie, HBO Psychosociale Basiskennis en het diploma HBO Medische Basiskennis. Door aan de jaarlijks verplichte bij- en nascholing te voldoen bijft de kennis up-to-date.

AGB-code en toevoeging WMO erkenning
De Praktijk heeft bij de AGB-code tevens per 1 januari 2015 een toevoeging erkenning WMO. Desgewenst wordt ondersteuning geboden bij het aanvragen van een indicatie voor WMO-zorg in natura of PGB. Zorg inkopen bij ons vanuit een PGB is vooralsnog niet meer mogelijk. Inukshuk WelZijn sluit geen langlopende zorgovereenkomsten meer af. Wel is het mogelijk om thuisbegeleiding te vragen als er voor een kortdurende periode ondersteuning nodig is. De ondersteuning kan in de breedste zin worden gegeven, zowel psychosociale ondersteuning
als praktische zaken (ondersteuning bij post en afhandeling er van, archivering, dagindeling, budgetoverzichten maken, beslissingen nemen of meegaan als 'extra oren, geheugen en uitleg' of als steun naar artsen, keuringen enz.) echter met uitzondering van huishoudelijk werk.

Vecozo. Er is een geldige Vecozo certificaat.

Op de website www.therapiepsycholoog.com/ kun je een profielbeschrijving vinden. Wil jij een afspraak maken bij Inukshuk WelZijn dan kan dat via de bemiddeling vanaf de website van therapiepsycholoog.com maar ook kan dat rechtstreeks via de contactgegevens onderaan deze site een afspraak maken. Lees hierover meer onder het hoofd aanmelden en trajecten.