Inukshuk WelZijn

Psychosociale hulpverlening en ondersteuning door:
Integratieve psychotherapie
Counseling met verbeeldingskracht
Persoonlijke Begeleiding-op-maat

Inukshuk

De duur van een traject

De duur van het counseling- of therapie traject is sterk afhankelijk van de hulpvraag. Het aantal bijeenkomsten varieert gemiddeld tussen de vijf en tien sessies van één tot anderhalf uur. Maar het is zeker niet ongebruikelijk dat je voldoende hebt aan een of twee sessies of. De aard en complexiteit van het probleem, maar ook je eigen betrokkenheid en inzet spelen hierbij een rol.

Persoonlijke- en Ambulante Begeleiding vragen een meestal een wat langer durend traject. Voor Zorginstellingen, scholen en bedrijven kunnen freelance overeenkomsten naar behoefte worden gesloten.

Wat kost het?
De totale kosten worden berekend op basis van het aantal sessies. Een aantal zorgverzekeraars verstrekt onder voorwaarden een vergoeding. Ook de werkgever vergoedt soms diverse regelingen zoals re-integratietrajecten of verzuim preventie. Het Persoons Gebonden Budget (PGB), een WMO-indicatie en belastingaftrek bieden mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de kosten. Inukshuk WelZijn biedt tijdelijk geen nieuwe begeleiding vanuit een PGB maar wil wel hulp bieden bij het aanvragen van het PGB als blijkt dat bij een intake blijkt dat dit een meer passende vorm van begeleiding biedt.

Tarieven per 1 januari 2024 (individuele counseling en therapie zijn btw vrijgesteld)
- kennismaking- of intakegesprek gratis en vrijblijvend
  

- sessie therapie of counseling 70 euro per sessie (gemiddeld 1 - 1,5 uur)    (Tot 1 januari 2024 is/was dit 80 euro per sessie. Met het oog op de                    ontwikkeling van vergoedingen en het doel binnen marktconforme prijzen deze zorg betaalbaar te houden, is besloten om het tarief te verlagen)

- 'opfris- of onderhoudsessies' voor terugkeerclIënten 50 euro per sessie.

- kort videoconsult via Therapieland.nl 35 euro per consult (gemiddeld 60 minuten)

- volledige videosessie via Therapieland.nl 60 euro per sessie (gemiddeld 60 minuten) uitsluitend als fysiek bezoek onmogelijk is

- ambulante en of persoonlijke individuele begeleiding aan huis is bespreekbaar en afhankelijk van de ondersteuningsbehoeften

Als daar aanleiding toe is kunnen wij besluiten om vanuit sociale en maatschappelijke motieven andere prijzen te berekenen.

Afhankelijk van uw aanvullende pakket voor alternatieve of complementaire (psychosociale) zorg en uw zorgverzekeraar, kunnen de sessies (deels) worden vergoed. U kunt op bijgaande link klinken voor de vergoedingsmogelijkheden van je zorgverzekeraar. Check echter altijd bij uw verzekeraar of de vergoeding voor u inderdaad geldt. Inukshuk WelZijn kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van het overzicht. Het overzicht:  lvpw.nl/partner/vergoeding-zorgverzekeraar/ 

Betalingsmogelijkheden

Betaling is mogelijk door pinbetaling na afloop van elke sessie. Je ontvangt dan een factuur met aantekening van de pinbetaling. Contant betalen is niet mogelijk, Inukshuk WelZijn houdt met het oog op de veiligheid geen kas in de praktijk.

Indien u akkoord bent, gaat betaling per bankoverschrijving. U krijgt dan een week- of maandfactuur met de benodigde gegevens voor het betalingsverkeer. Voor wie vergoeding krijgt, is het nodig de factuur zelf bij de zorgverzekeraat te declareren.

Aan zorginstellingen, scholen en bedrijven wordt een factuur gestuurd voor het aantal te declareren uren per afgesproken periode.