Inukshuk WelZijn

Psychosociale hulpverlening en ondersteuning door:
Integratieve psychotherapie
Counseling met verbeeldingskracht
Persoonlijke Begeleiding-op-maat

Inukshuk

Integratief (Psycho)Therapeut, Counselor, Begeleider-op-maat

Mijn naam is Jackie Blokker-van Kleef. Ik ben geboren in 1960 in Den-Haag. In 1979 trouwde ik met mijn in Nieuw-Vennep geboren en getogen echtgenoot. Samen hebben we drie zonen mogen grootbrengen. Zij hebben ons er drie fijne schoondochters en drie kleinkinderen bij gegeven.

Na een flinke burnout wist ik dat mijn loopbaan in handelsvoorlichting, werving & selectie, commercieel economisch-administratief gebied, marketing en office management niet langer bij mij paste. Ik besloot tot een omscholingstraject dat uiteindelijk vele jaren ging duren omdat ik het nieuwe vak ontzettend leuk bleek te vinden. Ik wilde steeds meer weten en leren, verbreden en verdiepen. Het werken met de mens, de ontdekking hoe nauw aan elkaar verbonden psyche en lichaam en er uit voortkomend gedrag zijn, werd mijn beroep én mijn passie. Ik leer nog steeds bij!

Ik deed eerst een 4-jarig omscholingstraject met specialisatie Jeugdzorg SPW-4 woonbegeleiding, later aangevuld met een EVC-traject SPH specialisatie Jeugdzorg. Op dit gebied heb ik gewerkt als Groepsleider/Mentor bij een instelling voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen. Vervolgens als (ambulant) Woonbegeleider en Persoonlijk Begeleider bij een instelling voor (zelfstandig) begeleid wonen voor (jong) volwassen mensen met chronisch psychiatrische en/of psychosociale problemen, enige tijd als begeleider in het team Activiteitenbegeleider bij ouderen met psychische problematiek en een periode als Persoonlijk Begeleider bij een woonlocatie voor mensen met het Syndroom van Korsakov.

Mijn opleiding heb ik tijdens het werken verbreed en naar hbo+ niveau verdiept met diverse cursussen en trainingen op gebied van gedrag, psychiatrie, psychosomatiek en psychopathologie voor volwassenen.

Verdieping heb ik vooral gevonden in de 3-jarige (post)hbo opleiding Counselling met Verbeeldingskracht met de jaren verdieping in de vorm van Integratieve Psychotherapie.

Om in aanmerking te blijven komen voor vergoeding door zorgverzekeraars heb ik ook de CIPION en SNRO geaccrediteerde opleiding HBO Psychosociale Basiskennis gevolgd. Daarnaast heb ik de CIPION en SNRO geaccediteerde HBO Medische Basiskennis gevolgd. De combinatie van deze opleidingen geeft cliënten recht op vergoedingen bij een groot aantal zorgverzekeraars vanuit een aanvullend pakket voor complementaire of alternatieve zorg. Nog mooier voordeel is dat het een goede basiskennis biedt om belangrijke signalen, psychisch of medisch, te herkennen.

In augustus 2011 ben ik naast het werk in loondienst gestart met Inukshuk Integratieve Counseling. Na de verdieping met Integratieve Psychotherapie en uitbreiding met aanbod van brede ambulante hulpverlening voor personen en instellingen is dit Inukshuk WelZijn geworden. Een mooi totaal aanbod van aan elkaar gerelateerde en vaak in elkaar overlopende maatschappelijke en psychosociale hulpverlening. Sinds 2014 werk ik alleen nog in de eigen praktijk. 

Cliënten en hun kwaliteit van leven staan bij mij voorop. Dat houdt samenwerking in, als dat bijdraagt en uiteraard met toestemming, met naasten en met huisarts en specialisten. Wanneer dat voor de cliënt beter is, verwijs ik naar de huisarts of andere zorgverleners zoals medisch specialisten of GGZ. Omgekeerd zijn er ook huisartsen en Poh's GGZ en collega's uit andere takken van complementaire zorg die naar mij doorverwijzen. Daarnaast verwijs ik zonodig naar meer gespecialiseerde collega therapeuten.  Zo weet u zich bij of via Inukshuk WelZijn verzekerd van een specialist die het beste aansluit bij uw klacht en hulpvraag.