Aanmelding en trajecten

Aanmeldprocedure en begeleidingstraject                                                                                                                                                                                                     Counselling is een laagdrempelige vorm van psychosociale hulpverlening die een kortdurend karakter heeft. Soms is het voldoende om het bij een enkel gesprek te houden in andere gevallen zijn 6-10 gesprekken nodig. Er vindt altijd eerst een gratis en vrijblijvend oriëntatiegesprek plaats. In dit gesprek kan duidelijk worden of je genoeg vertrouwen hebt in de counsellor terwijl de counsellor helder krijgt of counselling de oplossing voor je klacht kan bieden. Als besloten wordt samen door te gaan, vindt een intake plaats. Aan de hand van een vooraf in te vullen intakeformulier volgt gesprek. Vanuit dit gesprek wordt de hulpvraag en het einddoel geformuleerd.

Counselling                                                                                                                                                                                                                                                          Na de intake kun je afspreken om een of meer gesprekken aan te gaan. Per gesprek van gemiddeld 1 - 1,5 uur wordt gesproken over hoe het op dat moment met je gaat. Dat bepaalt welke interventie de counsellor vervolgens zou willen gebruiken. Je krijgt altijd een uitleg en jij beslist of je de voorgestelde interventie ook wilt doen. Het kan van alles zijn, van oplossingsgericht counsellen tot een spel over je gevoelens of talenten tot een vorm van hypnotherapie of symbooldrama. Samen wordt gekozen voor een interventie die bij je past. Bij integratieve counselling, ook wel counselling met verbeeldingskracht genoemd, worden technieken gebruikt uit diverse therapeutische richtingen. Zodra de counsellor een duidelijk patroon heeft, schrijft de counsellor een counselling plan. Uiteraard wordt dat plan met je besproken. Ook hier blijf jij altijd bepalen wat je wel en wat je niet wilt doen.

Integratieve Psychotherapie                                                                                                                                                                                                                             Als counselling niet voldoende blijkt, kan de verdiepende Integratieve Psychotherapie worden ingezet. Hierbij kun je denken aan methodieken uit RET, Inner Child Therapie, Regressie therapie, Delenwerk, Kerntransformatie, Transactuele Analyse, Familie-opstellingen, Sociaal Panorama, Mindfulness, ACT en EFT om maar wat te noemen. Ook kan dieper worden ingegaan op psychosomatische klachten als je last hebt van vage en onverklaarbare lichamelijke klachten die samenhangen met onbewuste innerlijke onrust of strijd. Bij Integratieve Psychotherapie krijg je altijd uitleg van de methodiek en bedoeling vooraf. Net als bij counselling bepaal jij wat je wel of niet wilt doen. Jouw nee is nee, jouw stop is stop.

Begeleiding                                                                                                                                                                                                                                                          Persoonlijke begeleiding kan volledig op je behoefte worden afgestemd vanuit het intake gesprek. Persoonlijke begeleiding kan kortdurend zijn, bijvoorbeeld als je herstellende bent en tijdelijk ondersteuning nodig hebt. Het kan ook langdurend zijn als er sprake is van een chronische beperking. De begeleiding richt zich vooral op het realiseren en stabiliseren van een prettig gevoel van welbevinden. Ook bij een aanvraag voor persoonlijke begeleiding of woonbegeleiding, vindt er vooraf een gratis en vrijblijvend intakegesprek plaats.

Ambulante woonbegeleiding kan zowel rechtstreeks worden gevraagd als via een zorginstelling. De zorginstelling zal dan voor een aantal uur een freelance overeenkomst kunnen aangaan waarbij nadrukkelijk geen sprake zal zijn van een arbeidsovereenkomst.

Inhoud en doelen
De gesprekken en ook begeleidingsafspraken zijn erop gericht je te stimuleren zelf aan te geven hoe je jouw situatie beleeft en waar je naar toe wilt. Aan de hand daarvan worden op dat moment je doelen gesteld. Jij bepaalt wat je kwijt wilt en waar je aan wilt werken. De counsellor/therapeut werkt niet volgens een 'standaardlijstje' maar houdt rekening met je eigen gevoelens, wensen en ervaringen. Jouw behoeften worden uitgevraagd en zijn uitgangspunt. In gesprekken, en soms met behulp van oefeningen, begeleidt de counsellor je in het verhelderen van je functioneren en het verwerven van nieuwe inzichten. Door de ontstane veranderingen in je gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedrag krijg je weer grip op de situatie en je omgeving.  De begeleiding is er op gericht om je zelf te laten doen wat je zelf kunt. Waar nodig word je ondersteund, begeleid en wordt samen met jou gekeken waar groei mogelijk is. Er wordt toegewerkt naar optimaal functioneren binnen je mogelijkheden.

Vertrouwen en beroepsgeheim
Counselling / integratieve psychotherapie en begeleiding zijn strikt vertrouwelijk en vallen onder het beroepsgeheim. Ook wanneer het traject vergoed wordt door een derde partij, zoals een zorgverzekeraar of werkgever, wordt niets uit de gesprekken besproken met deze partij zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Meer informatie kun je vinden onder het hoofdje van de ABvC. Je counsellor/therapeut/begeleider doet er alles aan om je privacy te waarborgen. Daarbij staan het beroepsgeheim en de ethische gedragscode van de ABvC centraal.

Ook is Inukshuk WelZijn als BCZ® registertherapeut ingeschreven in het RBCZ-register. Daarmee is zij onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).

Uw belang is verder beschermd door een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een aansluiting bij de voor counselling overheidserkende Geschillencommissie SCAG.

Counselling is een erkend beroep wat onder het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg valt. Personen of praktijken die op factuurbasis counselling bieden, moeten voldoen aan strikte eisen van opleiding en registraties. Aansluiting bij een voor counselling verplichte overheidserkende geschillencommissie (SCAG) is een vereiste. Aanmelding bij het SCAG is alleen mogelijk door erkende beroepsverenigingen.