Erkenningen, registraties en vergoedingen

           

Algemene Beroepsvereniging voor counselling Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden

                                                                     

Door aansluiting bij erkende beroepsverenigingen en inschrijving in erkende registers zijn onder voorwaarden deels vergoedingen voor counselling en andere psychosociale ondersteuning door veel zorgverzekeraars mogelijk. U heeft dan wel bepaalde aanvullende pakketten voor alternatieve of complementaire (psychosociale) zorg nodig. Via de volgende link kunt u zien welke vergoeding uw zorgverzekeraar biedt (check echter altijd bij uw zorgverzekeraar of de vergoeding voor u nog geldt. Inukshuk WelZijn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van het overzicht.) http://www.lvpw.nl/voor-clienten/zorgverzekeraarsIndividuele begeleiding is mogelijk vanuit een PGB-budget wanneer er een indicatie van WMO is. U betaalt dan alleen een maandelijkse inkomensafhankelijke bijdrage aan het CAK. Ondersteuning bij het aanvragen van een indicatie en PGB is desgewenst mogelijk.

De ABvC staat voor het uitdragen van een efficiënte en effectieve vorm van psychosociale hulpverlening met een kwaliteitskeurmerk. Sinds 2011 is Jackie Blokker-van Kleef met Inukshuk WelZijn geaccrediteerd Register Counsellor bij de ABvC.

De LVPW is een beroepsvereniging die voor een gespecialiseerde (post)hbo kwaliteit staat voor psychosociale hulpverlening. Hier is Jackie Blokker-van Kleef met Inukshuk WelZijn geaccrediteerd registertherapeut.

SCAG: in het kader van de Wkkgz betekent dat register counsellers van de ABvC ook aangesloten zijn bij de SCAG, de geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg. Counselling staat onder toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg die aansluiting bij een voor counselling rijkserkende geschillencommissie verplicht stelt.

RBCZ: De ABvC meldt haar register counsellers aan bij de RBCZ. Dat betekent dat de behaalde diploma's en opleiders op een erkenning op minimaal hbo-bachelor niveau voor de basiskennis beoordeeld zijn en ook beoordeeld zijn op een aanvulling met een 3- of 4-jarige beroepsspecialisatie. Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).

SHO en ARCOS HBO-registers: SHO-register (Stichting Hoger Onderwijs) als ARCOS register op grond van het respectievelijk CPION en SNRO erkende diploma HBO Psychosociale Basiskennis en het CPION en SNRO erkende diploma Medische Basiskennis.

AGB-code en toevoeging WMO erkenning, PGB hulp
De Praktijk heeft bij de AGB-code tevens per 1 januari 2015 bij de Gemeente Haarlemmermeer een toevoeging erkenning WMO. Dat maakt ondersteuning vanuit een WMO-indicatie met een PGB mogelijk. U kunt Jackie Blokker-van Kleef vinden via de bemiddeling tussen hulpzoekende en hulpaanbieder op de website van Per Saldo. Rechtstreeks contact opnemen via onderstaande contactgegevens kan ook. Desgewenst wordt ondersteuning geboden bij het aanvragen van een indicatie voor WMO-zorg in natura of PGB.

Op de website van therapiepsycholoog kunt u een profielbeschrijving vinden. Wilt u een afspraak maken bij Inukshuk WelZijn dan kan dat via de bemiddeling vanaf de website van therapiepsycholoog maar ook rechtstreeks via de onderstaande contactgegevens.