Uw privacy is belangrijk!

Digitale gegevensverwerking, verslaglegging en correspondentie vindt plaats overeenkomstig de vereisten van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de beroepscodes van beroepsverenigingen ABvC en LVPW. Dit houdt in dat digitale gegevenswerking en digitale dossiers en verslaglegging beveiligd zijn door een degelijk beveiligingsprogramma en door de nieuwste software updates. Papieren dossiers en verslagen worden in een afgesloten kast bewaard en verlaten de praktijkruimte alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. Ook alles wat u met uw registercounsellor, therapeut of begeleider deelt blijft onder vier ogen en binnen vier muren.

Veiligheid van en voor iedereen is belangrijk!

Inukshuk WelZijn werkt voor wat de veiligheid van de cliënt of derden betreft met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Eén van de te volgen stappen houdt in dat u altijd - behoudens concrete ernstige (be)dreiging - bij meldingssignalen eerst geïnformeerd wordt. Er wordt dan alles ondernomen om samen tot een betere oplossing te komen zodat melding overbodig wordt.

Klachten moeten geuit kunnen worden.

Klachten moeten geuit én gehoord worden. Als u niet tevreden bent, dan gaan wij er van uit dat we iets niet goed gedaan hebben. Natuurlijk doen we er alles aan om dat te voorkomen. Mocht er toch een klacht ontstaan, bespreekt u dit dan eerst met de direct betrokkene(n). Indien dat niet de gewenste oplossing brengt, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging ABvC (counselling) of LVPW (therapie of begeleiding). Komt u er met de beroepsvereniging ook niet tot tevredenheid uit, dan kunnen we de klacht voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie SCAG.

Schade door verkeerd handelen moet vergoed én gestraft kunnen worden.

Ook het toebrengen van schade willen we natuurlijk altijd voorkomen. Mocht u toch schade hebben geleden en deze ook toegekend krijgen, dan is Inukshuk WelZijn uitstekend verzekerd voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid bij Kendall en Mason. Schade waar u recht op heeft kan zo altijd aan u worden uitbetaald. Daarbij kan ook sprake zijn van genoegdoening door bestraffing voor fout handelen. Dit is mogelijk doordat wij vallen onder het TCZ, de Tuchtrecht Commissie Zorg van koepelorganisatie Zorgverzekeraars RBCZ.