Tarieven en betaling

De duur van een traject
De duur van het counselling- of therapie traject is sterk afhankelijk van de hulpvraag. Het aantal bijeenkomsten varieert gemiddeld tussen de vijf en tien sessies van één tot anderhalf uur. Maar het is zeker niet ongebruikelijk dat je voldoende hebt aan een of twee sessies of. Soms is een intakegesprek al voldoende. De aard en complexiteit van het probleem, maar ook je eigen betrokkenheid en inzet spelen hierbij een rol.                                                Persoonlijke- en Ambulante Begeleiding vragen een meestal langduriger traject. Een PGB wordt meestal voor één jaar afgegeven. Voor Zorginstellingen, scholen en bedrijven kunnen freelance overeenkomsten naar behoefte worden gesloten.

Wat kost het?
De totale kosten worden berekend op basis van het aantal sessies. Een aantal zorgverzekeraars verstrekt onder voorwaarden een vergoeding. Ook de werkgever vergoedt soms diverse regelingen zoals re-integratietrajecten of verzuim preventie. Het Persoons Gebonden Budget (PGB), een WMO-indicatie en belastingaftrek bieden mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de kosten. De counsellor van Inukshuk WelZijn heeft op de agb-code een toevoeging WMO en WMO jeugd.

Tarieven per 1 juni 2017 voor counselling en therapie (btw vrijgesteld)
- intakegesprek                                                                gratis en vrijblijvend                                                      
- vervolggesprekken per sessie                                    70 euro per sessie
Als daar aanleiding toe is kunnen wij besluiten om vanuit sociale en maatschappelijke motieven andere prijzen te berekenen.

Afhankelijk van uw aanvullende pakket voor alternatieve of complementaire (psychosociale) zorg en uw zorgverzekeraar, kunnen de sessies (deels) worden vergoed. U kunt op bijgaande link klinken voor de vergoedingsmogelijkheden van uw zorgverzekeraar. Check echter altijd bij uw verzekeraar of de vergoeding voor u inderdaad geldt. Inukshuk WelZijn kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van het overzicht. http://www.lvpw.nl/voor-clienten/zorgverzekeraars   

Tarieven voor Gespreksgroepen:

- groepen van 4-6 personen                                            66 euro per deelnemer voor 6 bijeenkomsten

Tarieven voor Individuele Begeleiding:    

- PGB: vanuit uw PGB budget. Ondersteuning bij aanvraag van de indicatie en het maken en indienen van een Ondersteuningsplan/PGB-plan is kosteloos wanneer het gaat om individuele begeleiding via Inukshuk WelZijn. Wilt u ondersteuning rondom de aanvraag voor andere zorg of een andere zorgverlener, dan wordt het tarief nader overeen gekomen.

-Uurtarief van directe begeleiding-op-maat, wordt individueel afgestemd op de gevraagde begeleidingstaken.

Betaling
Betaling geschiedt bij voorkeur door contante betaling na afloop van elke sessie. Je ontvangt een factuur en betalingsbewijs.                                                Indien gewenst kan betaling per bank. Je krijgt dan een maandfactuur met de benodigde gegevens voor het betalingsverkeer.                                   Aan zorginstellingen, scholen en bedrijven wordt een factuur gestuurd voor het aantal te declareren uren per afgesproken periode.