De duur van een traject

De duur van het counseling- of therapie traject is sterk afhankelijk van de hulpvraag. Het aantal bijeenkomsten varieert gemiddeld tussen de vijf en tien sessies van één tot anderhalf uur. Maar het is zeker niet ongebruikelijk dat je voldoende hebt aan een of twee sessies of. De aard en complexiteit van het probleem, maar ook je eigen betrokkenheid en inzet spelen hierbij een rol.

Persoonlijke- en Ambulante Begeleiding vragen een meestal langduriger traject. Een PGB wordt meestal voor één jaar afgegeven. Voor Zorginstellingen, scholen en bedrijven kunnen freelance overeenkomsten naar behoefte worden gesloten.

Wat kost het?
De totale kosten worden berekend op basis van het aantal sessies. Een aantal zorgverzekeraars verstrekt onder voorwaarden een vergoeding. Ook de werkgever vergoedt soms diverse regelingen zoals re-integratietrajecten of verzuim preventie. Het Persoons Gebonden Budget (PGB), een WMO-indicatie en belastingaftrek bieden mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de kosten. De therapeut van Inukshuk WelZijn heeft op de agb-code een toevoeging WMO en WMO jeugd.

Tarieven per 1 januari 2021 voor counseling en therapie (btw vrijgesteld)
- kennismaking- of intakegesprek gratis en vrijblijvend
  

- sessie therapie of counseling 80 euro per sessie (gemiddeld 1,5 uur)

- kort videoconsult via Therapieland.nl 35 euro per consult (gemiddeld 60 minuten)

- volledige videosessie via Therapieland.nl 70 euro per sessie (gemiddeld 60 minuten)

Als daar aanleiding toe is kunnen wij besluiten om vanuit sociale en maatschappelijke motieven andere prijzen te berekenen.

Afhankelijk van uw aanvullende pakket voor alternatieve of complementaire (psychosociale) zorg en uw zorgverzekeraar, kunnen de sessies (deels) worden vergoed. Je kunt op bijgaande link klinken voor de vergoedingsmogelijkheden van je zorgverzekeraar. Check echter altijd bij je verzekeraar of de vergoeding voor jou inderdaad geldt. Inukshuk WelZijn kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van het overzicht. Het overzicht:  lvpw.nl/partner/vergoeding-zorgverzekeraar/

Tarieven voor Gespreksgroepen:

- groepen van 4-6 personen 66 euro (incl. btw) per deelnemer voor 6 bijeenkomsten

Tarieven voor Individuele Begeleiding:    

- PGB: vanuit uw PGB budget. Ondersteuning bij aanvraag van de indicatie en het maken en indienen van een Ondersteuningsplan/PGB-plan is kosteloos wanneer het gaat om individuele begeleiding via Inukshuk WelZijn. Wilt u ondersteuning rondom de aanvraag voor andere zorg of een andere zorgverlener, dan wordt het tarief nader overeen gekomen.

-Uurtarief van directe begeleiding-op-maat, wordt individueel afgestemd op de gevraagde begeleidingstaken.

Betaling
Betaling is mogelijk door pinbetaling na afloop van elke sessie. Je ontvangt dan een factuur met aantekening van de pinbetaling. Contant betalen is niet mogelijk, Inukshuk WelZijn houdt met het oog op de veiligheid geen kas in de praktijk. Indien je akkoord bent, gaat betaling per bankoverschrijving. Je krijgt dan een week- of maandfactuur met de benodigde gegevens voor het betalingsverkeer. Aan zorginstellingen, scholen en bedrijven wordt een factuur gestuurd voor het aantal te declareren uren per afgesproken periode.