Inzetbaarheid bij WMO, PGB, Zorginstelling, School of Bedrijf

Freelance Persoonlijke Begeleiding en Woonbegeleiding voor Zorgverleners, WMO en PGB / Counselling voor scholen en bedrijven.

Inukshuk WelZijn biedt (ook ambulante) Persoonlijke Begeleiding en Woonbegeleiding voor de doelgroepen met psychosociale problematiek, psychiatrische problematiek, gedragsproblemen, vormen van dementie en licht verstandelijke beperking, Ook kan er begeleid worden bij medische problematiek, op grond van een geldig Cpion en SNRO erkend hbo-diploma medische basiskennis.

Voor Zorginstellingen is het mogelijk om op basis van een freelance of zzp overeenkomst met een minimum en maximum aantal uren per week begeleiding in te zetten. Het uurtarief is van diverse factoren afhankelijk en nader te bespreken.

PGB en WMO: heeft of wilt u een WMO- indicatie voor individuele begeleiding? Inukshuk WelZijn heeft een AGB-code met WMO-erkenning. Als uw Gemeente akkoord gaat, zet Inukshuk WelZijn zich voor u in. Begeleiding is mogelijk in natura rechtstreeks in opdracht van uw Gemeente of door middel van een PGB. Als er nog geen indicatie is, ondersteunt Inukshuk WelZijn u bij de aanvraag. Gaat Inukshuk WelZijn u begeleiden, dan wordt er met u een begeleidingsplan gemaakt met uw doelstellingen en de wijze van aanpak. Bij een PGB zorgen we samen voor een Zorgovereenkomst en regelen we goedkeuring van de Sociale Verzekerings Bank en uw Gemeente. Ook samen zorgen we voor de aanleg van een goede PGB administratie voor u.

Inukshuk WelZijn biedt tevens op freelance basis Counselling voor scholen en bedrijven. De school- of bedrijfscounsellor kan 1 of meer dagdelen per periode op de locatie aanwezig zijn met een inloopspreekuur. Leerlingen, ouders, docenten, werknemers kunnen op volledig vertrouwelijke basis counselling vragen of gewoon een luisterend oor vragen. Desgewenst kan een counselling Plan van Aanpak worden opgesteld en/of kunnen gesprekken in de praktijkruimte van Inukshuk WelZijn plaatsvinden. Doel is voorkomen van onnodig verzuim, uitval of burnout door preventief ondersteuning te bieden. Vergoeding is afhankelijk van diverse factoren en nader te bespreken.