Inzetbaarheid bij WMO, PGB, Zorginstelling, School of Bedrijf

Freelance Persoonlijke Begeleiding en Woonbegeleiding voor Zorgverleners, WMO / Counseling voor scholen en bedrijven.

Inukshuk WelZijn biedt (ook ambulante) Persoonlijke Begeleiding en Woonbegeleiding voor de doelgroepen met psychosociale problematiek, psychiatrische problematiek, gedragsproblemen, vormen van dementie en licht verstandelijke beperking, Ook kan er begeleid worden bij medische problematiek, op grond van een geldig Cpion en SNRO erkend hbo-diploma medische basiskennis.

Voor Gemeenten en Zorginstellingen is het mogelijk om op basis van een freelance of zzp overeenkomst met een minimum en maximum aantal uren per week begeleiding in te zetten. Het uurtarief is van diverse factoren afhankelijk en nader te bespreken.

Inukshuk WelZijn heeft een AGB-code met WMO-erkenning. Als jouw Gemeente akkoord gaat, zet Inukshuk WelZijn zich voor je in. Als er nog geen indicatie is, ondersteunt Inukshuk WelZijn bij de aanvraag. Gaat Inukshuk WelZijn je begeleiden, dan wordt er met jou samen een begeleidingsplan gemaakt met jouw doelstellingen en de wijze van aanpak. We zorgen gezamenlijk voor een passende begeleidingsovereenkomst.

Inukshuk WelZijn biedt tevens op freelance basis counseling voor scholen en bedrijven. De school- of bedrijfscounselor kan 1 of meer dagdelen per periode op de locatie aanwezig zijn met een inloopspreekuur. Leerlingen, ouders, docenten, werknemers kunnen op volledig vertrouwelijke basis counseling of gewoon een luisterend oor vragen. Desgewenst kan een Plan van Aanpak worden opgesteld en/of kunnen gesprekken in de praktijkruimte van Inukshuk WelZijn plaatsvinden. Doel is voorkomen van onnodig verzuim, uitval of burnout door preventief ondersteuning te bieden. Vergoeding is afhankelijk van diverse factoren en nader te bespreken.