Inukshuk WelZijn

Psychosociale hulpverlening en ondersteuning door:
Integratieve psychotherapie
Counseling met verbeeldingskracht
Persoonlijke Begeleiding-op-maat

Inukshuk

Aanmelding en trajecten

Aanmeldprocedure

Aanmelding is mogelijk via het e-mail adres (zie contact). Je kunt kort aangeven waarvoor je wilt komen met daarbij minimaal je voornaam, telefoonnummer en e-mailadres. Geef ook aan of je liever gebeld (en wanneer voor u goede momenten zijn) of gemaild wilt worden voor meer informatie en eventueel om een eerste afspraak te maken. De eerste afspraak is gratis en vrijblijvend in de vorm van een uitgebreid kennismaking- en oriëntatiegesprek. In dit gesprek kan duidelijk worden of er voldoende wederzijds vertrouwen en een fijne klik met elkaar is. Ook wordt duidelijk of Inukshuk WelZijn de juiste keuze is om je bij jouw specifieke vraag en situatie het beste te helpen. Na de kennismaking/intake hoef je nog niet te beslissen of je van het aanbod van Inukshuk WelZijn gebruik wilt maken. Je krijgt een uitgebreid informatiepakket mee met daarin onder meer folders, algemene voorwaarden en een intake-overeenkomstformulier. Zo kun je thuis rustig beslissen of je met Inukshuk WelZijn verder wilt. Als we besluiten samen door te gaan, maken we een afspraak voor een eerste sessie. Aan de hand van het vooraf aangeleverde, ingevulde en ondertekende intakeformulier c.q. overeenkomst wordt in deze eerste sessie een begin gemaakt met de besproken aanpak en methodiek en ook jouw hulpvraag en het einddoel worden definitief ge(her)formuleerd.

Trajecten

Counseling Na de intake kun je afspreken om een of meer gesprekken aan te gaan. Counseling is de meest kortdurende en lichte vorm in het aanbod. Per gesprek van gemiddeld 1 - 1,5 uur wordt gesproken over hoe het op dat moment met je gaat, wat er veranderd of gebeurd is na het vorige gesprek en wat jij in deze sessie voorop wilt stellen. Dat bepaalt welke interventie de counselor vervolgens zou willen gebruiken. Je krijgt altijd vooraf een uitleg en jij beslist of je de voorgestelde interventie ook wilt doen. Het kan van alles zijn, bijvoorbeeld van oplossingsgericht counselen tot een spel over je gevoelens of talenten tot een vorm van hypnotherapie of symbooldrama. Samen wordt gekozen voor een interventie die bij je past. Bij integratieve counseling, ook wel counselling met verbeeldingskracht genoemd, worden technieken gebruikt uit diverse therapeutische richtingen. Zodra de counselor een duidelijk patroon heeft, schrijft de counselor een counseling plan. Uiteraard wordt dat plan met je besproken. Ook hier blijf jij altijd bepalen wat je wel en wat je niet wilt doen.

Integratieve psychotherapie Als counseling niet voldoende blijkt, kan verdiepende Integratieve Psychotherapie worden ingezet. Hierbij kun je denken aan methodieken uit RET, Inner Child Therapie, Regressie therapie, Delenwerk, Kerntransformatie, Transactuele Analyse, Familie-opstellingen, Sociaal Panorama, Mindfulness, ACT en EFT om maar wat te noemen. Ook kan dieper worden ingegaan op psychosomatische klachten als je last hebt van vage en onverklaarbare lichamelijke klachten die samenhangen met onbewuste innerlijke onrust of strijd. Bij Integratieve Psychotherapie krijg je altijd uitleg van de methodiek en bedoeling vooraf. Net als bij counseling bepaal jij wat je wel of niet wilt doen. Jouw nee is nee, jouw stop is stop.

Begeleiding Persoonlijke begeleiding kan volledig op je behoefte worden afgestemd vanuit het intake gesprek. Persoonlijke begeleiding kan kortdurend zijn, bijvoorbeeld als je herstellende bent van een mentale, psychische of lichamelijke aandoening en tijdelijk ondersteuning nodig hebt. Het kan ook langdurend zijn als er sprake is van een chronische beperking. De begeleiding richt zich vooral op het realiseren en stabiliseren van een prettig gevoel van welbevinden en of het herstellen of verbeteren van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Ook bij een aanvraag voor persoonlijke begeleiding of woonbegeleiding, vindt er vooraf een gratis en vrijblijvend intakegesprek plaats.

Ambulante woonbegeleiding kan zowel rechtstreeks worden gevraagd als via een zorginstelling. De zorginstelling zal dan voor een aantal uur een freelance overeenkomst kunnen aangaan waarbij nadrukkelijk geen sprake zal zijn van een arbeidsovereenkomst.

Inhoud en doelen
De gesprekken en ook begeleidingsafspraken zijn erop gericht je te stimuleren zelf aan te geven hoe je jouw situatie beleeft en waar je naar toe wilt. Aan de hand daarvan worden op dat moment je doelen gesteld. Jij bepaalt wat je kwijt wilt en waar je aan wilt werken. De counselor/therapeut werkt niet volgens een 'standaardlijstje' maar houdt rekening met je eigen gevoelens, wensen en ervaringen. Jouw behoeften worden uitgevraagd en zijn uitgangspunt. In gesprekken, en soms met behulp van oefeningen, begeleidt de counsellor je in het verhelderen van je functioneren en het verwerven van nieuwe inzichten. Door de ontstane veranderingen in je gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedrag krijg je weer grip op de situatie en je omgeving.  De begeleiding is er op gericht om je zelf te laten doen wat je zelf kunt. Waar nodig word je ondersteund, begeleid en wordt samen met jou gekeken waar groei mogelijk is. Er wordt toegewerkt naar optimaal functioneren binnen je mogelijkheden.

Vertrouwen en beroepsgeheim, in geval van klachten

Integratieve psychotherapie, counseling en begeleiding zijn strikt vertrouwelijk en vallen onder het de beroepscodes van de beroepsvereniging en onder geheimhouding. Voor de privacy wordt de AVG, waarin is geregeld hoe jouw persoonlijke gegevens opgeslagen en gebruikt en bewaard worden, strikt nageleefd. De beroepsvereniging houdt hier door onder meer periodieke visitatie van de praktijk controle op. Ook wanneer het traject vergoed wordt door een derde partij, zoals een zorgverzekeraar of werkgever, wordt niets uit de gesprekken besproken met deze partij zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. In uitzonderlijke gevallen waar de veiligheid (mogelijk) in het geding is van jou of jouw omgeving, wordt de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld gevolgd vanuit een wettelijke verplichting en via een streng protocol. Dit zal echter nooit gebeuren zonder dit eerst met jou te hebben doorgenomen.

Ook is Inukshuk WelZijn als BCZ® registertherapeut ingeschreven in het RBCZ-register. Daarmee is zij onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).

Jouw belang is verder beschermd door een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een aansluiting bij de rijkserkende Geschillencommissie SCAG.

In geval van een klacht is het belangrijk dat je deze eerst aankaart bij Inukshuk WelZijn. Komen jullie er niet naar tevredenheid uit, dan kun je terecht bij de klachtenfunctionaris van beroepsvereniging LVPW. Mocht dat ook niet het door jouw gewenste resultaat opleveren dan kun je de klachtenfunctionaris aangeven dat je aangemeld wilt worden bij de bovengenoemde onafhankelijke geschillencommissie.

Meer uitgebreide informatie over klachten m.b.t. tot contact, traject, aanpak en behandeling vind je in de Algemene Voorwaarden welke in een apart hoofd op de website in te zien zijn.

Inukshuk WelZijn

Jackie Blokker-van Kleef

Bezoek (op afspraak):
Staringstraat ongenummerd (achterzijde Praxis)
2152CW Nieuw-Vennep
Correspondentie:
Venneperweg 659
2152 CD Nieuw-Vennep

Tuchtrecht Complementaire Zorg TCZ
Geschillencommisie SCAG
Vektis, Vecozo gecertificeerd
AGB code Counselor en praktijk voor complementaire zorg en voor psychosociale hulpverlening met toevoeging wmo
HBO beroepenregisters: SNRO en Cpion

KvK 53201264 BTW ID NL001489734B98

Psychosociaal Registertherapeut LVPW

BCZ® registertherapeut RBCZ

lvpw.nl/   rbcz.nu/register.html

LVPW therapeut patiëntenverenigingen:

HBO opleidingenregisters:

Regionaal aangesloten bij: